Határozat

ETESI Közös Önkormányzati Hivatal

                                                      HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJe

* Székhely: 3136 Etes, Rákóczi út 94.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Tel/Fax: 32/446 446 Honlap: www.etes.hu

 

 

Iktatószám: 93-1/2014.

HVI határozat száma:1/2014.

 

Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának megállapítása

 

H A T Á R O Z A T

 

Etesi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi általános választás évében Etes községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát

6 fő azaz hat főben állapítom meg.

A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.

E határozat az Etesi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3136 Etes, Rákóczi út 94.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.etes.hu) kerül közzétételre.

A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208.§-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 3 napon belül, azaz  legkésőbb 2014. február 13. napján 16. 00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

A kifogást írásban- személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben- eljuttatva lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és- ha a lakcímétől eltér- postai értesítési címét,  a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha külföldön élő, magyarországi címmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

I N D O K O L Á S

 

A Ve. 306.§ (2) bekezdése értelmében „ a helyi választási iroda, illetve területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve közgyűlés megválasztható tagjainak számát.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében „ a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és megyei  közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.”

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a szerint „a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település- egyéni listás választási rendszerben- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

  1. 100 lakosig 2fő,
  2. 1 000 lakosig 4 fő,
  3. 5 000 lakosig 6 fő,
  4. 10 000 lakosig 8 fő.”

Tekintettel arra, hogy Etes község lakosságszáma 2014. január 1. napján 1424 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208.§-a biztosítja, a benyújtásra vonatkozó előírásokat a Ve. 209.§-a és 212.§-a tartalmazza.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46.§ c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg.

Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46.§-ában, 208.-210.§-aiban, 306.§-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-ában és 4.§ c) pontjában  foglaltakon alapszik.

A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozataláról, mely a helyben szokásos módon történik.

 

Etes, 2014. február 10.

 

Tóth Patrícia
HVI vezető