Közérdekű Információk

Aktív korúak ellátása: letöltés

Ápolási díj: letöltés

Időskorúak ellátásaletöltés

Közgyógyellátás: letöltés

Lakásfenntartási támogatás: letöltés

Óvodáztatási támogatásletöltés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményletöltés

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPletöltés

Temetési segélyletöltés

Tájékoztató a telepekről vezetett nyilvántartásról: letöltés

A telepekről vezetett nyilvántartás a kapcsolódó dokumentumok alatti hivatkozásra kattintva érhető el.2013. február 28-án lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, melynek 8. § (1) bekezdése alapján „a jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi.A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.