Etes községi polgárőr egyesület

Az Etes Polgárőr Egyesületet a 2005. február 6.-i 1/2005. számú határozatával egyetértésben alapítottuk meg 26 taggal. Jelenlegi létszámunk 26 főt számlál. Szeretném egyesületünk létszámát rövidesen a régi szintre, azaz 30 fölé növelni. Mindenképpen, de nem mindenáron.

Az Egyesület célja és feladatai

A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából Etes község területén a közrend és közbiztonság védelme, a bűncselekmények csökkentése, a közbiztonság javítása, a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről gondoskodás. Környezetvédelem, együttműködés mindazokkal, akik a környezet védelme érdekében együttműködnek.

  1. a közrend és a közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a bal-esetmegelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban.
  2. a bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
  3. a társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, balesetmegelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése, az e tevékenységre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése.

Az etesi Polgárőr Egyesület megalakulása óta kiemelt szerepet vállal a település közbiztonsága és tisztán tartása érdekében. Mindezek mellett országos és megyei polgárőr rendezvényeken vesz részt az Egyesület, valamint több kitüntetésben is részesült, illetve több versenyen is kiemelkedően szerepelt. Ezen felül minden évben megrendezésre kerül a Polgárőrség Családi Nap, amely a nap folyamán ismerkedésre és sportolásra ad alkalmat a jelenlevők számára.

 

2006-tól a Polgárőr Egyesület részt vesz a település tisztításában és környezeti védelmében:

  • évente megrendezésre kerül a szemétszedés
  • környezetünk szebbé tételében való intenzív részvétel

 

2006: Mihálygerge, bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági falunap

Az Egyesület a mihálygergi falunapon, több versenyszámban is kiemelkedően teljesített.

  • A mihálygergi bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági falunap alkalmával rendezett főzőversenyen 3. helyezés.
  • A mihálygergi bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági falunap alkalmával rendezett akadályversenyen 1. helyezés.
  • A mihálygergi bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági falunap alkalmával rendezett erősember versenyen 2. helyezés. 

2007: „Az Év Polgárőr Egyesülete” cím

„Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként az Etes Községi Polgárőr Egyesületet az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetésben részesíti.”

 

2007-ben a megyei szövetségtől az Egyesület anyagi támogatást kapott. A támogatást az egyenruhák illetve technikai eszközök beszerzésére használták.

 

2010: Dénes Sándort, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság vezetője a 2010 évben végzett kimagasló munkájáért dicséretben részesítette

 

2011: A Polgárőr Egyesület 2011-ben részt vett a „Faluszépítési mozgalomban”, valamint az ennek keretein belül megrendezett faültetésben

A mozgalom célja tisztább környezet kialakítása, élhetőbbé tétele.

 

2012: Kamerarendszer kiépítése közösen a polgármesteri hivatallal

Cél: a faluban lévő bűnmegelőzés

A kamerarendszer az eddigi tapasztalatok alapján a célnak megfelelően működik.

 

2012: „SZ.E.M-mozgalom” (Szomszédok Egymásért Mozgalom)

A Szomszédok Egymásért Mozgalom már az Egyesület 2005-ös megalakulása óta működik.

A mozgalom lényege – mint ahogy a neve is mutatja – az, hogy a szomszédok figyeljenek egymásra, így segítve a másikat. Ez kiemelten értendő az idősebb korosztályra, illetve az egyedül élő vagy mozgásában korlátozott embertársainkra.

A négy részre (Rau-akna, Albert-akna, Falu, Amália telep) tagozódott a településen a SZ.E.M. Mozgalom, az osztottság ennek ellenére is sikeresen működik.