Etes községért Közalapítvány

Az Etes Községért Alapítványt Etes Község Önkormányzat Képviselő testülete, Általános Iskola Etes és a polgármesteri hivatal hét dolgozója alapította 1994-ben. Az alapítvány neve és jogállása is változott 2000-ben, a bíróság ekkor rendelte el a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét és változtatta nevét közalapítványra.

A közalapítvány közhasznú szervezetű jogi személy. Közhasznú tevékenysége a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI törvény 26.§. c/2. 4. 5. 6. 9. 11. 14. pontjában meghatározott tevékenysége során a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv. ) 8.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 8.§. (1) bekezdésében meghatározott közfeladatot lát el, különösen:
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • épített és természeti környezet védelme,
 • gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokról való gondoskodás,
 • sport támogatása,
 • közbiztonsági feladatokról való gondoskodás,
 • faluszépítés, közterület rendezés

Az etesi ifjúság oktatásának színvonalasabbá tétele érdekében az oktatási intézmények felszereltségének, technikai eszköz ellátottságának javítása. A fiatalok művészeti nevelése, oktatási, kulturális lehetőségeinek bővítése. A fiatalok egészséges életmódjának, sportolásának támogatása, a diák- és tömegsport élénkítése. A balesetmegelőző és gyógyító tevékenység segítése. A környezet- és természetvédelem támogatása. A közrend- és közbiztonság javítása. Családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok lakáshoz jutásának elősegítése. A falukép szebbé tétele érdekében parkosítás, meglévő létesítmények ( közpark, játszótér ) karbantartásához, felújításához támogatás nyújtása. A rossz állapotban lévő kerítések, homlokzatok felújításához az arra rászorulók részére támogatás nyújtása.

Az alapítvány legfontosabb céljai:

 • a település ifjúsága oktatásának színvonalasabbá tétele érdekében az oktatási intézmények felszereltségének, technikai eszközökkel való ellátottságának javítása
 • fiatalok sportolási, művelődési lehetőségeinek bővítése
 • egészséges életmódra nevelés támogatása
 • környezet és természetvédelem támogatása
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • közrend, közbiztonság javítása
 • közreműködés a település fejlesztésében