Etesi Közösségi Ház

ETESI KÖZÖSSÉGI HÁZ 


címe: 3136 Etes Rákóczi út 90.
Tel: 06 32 446 – 337

A közösségi élet a Közösségi Házban, valamint az iskolai és önkormányzati sporttelepeken zajlik, ahol különböző programok kerülnek megrendezésre. Elsősorban az egészséges gyermekkor biztosítására irányuló programok, fórumok kerülnek megrendezésre. A felnőttek számára tanácsadások, beszélgető körök szerveződnek, akár egyéni kezdeményezésre is. A településen heti rendszerességgel a nők részére közkedvelt torna szerveződött. Örömmel jógáznak vagy Kangooznak a vállalkozó kedvűek.

 

 

Könyvtári Információs és Közösségi Hely Etes

A kölcsönözhető dokumentumok száma:
14 éven aluliaknak maximum 3 db
14 éven felülieknek maximum 10db

Könyvtárközi kölcsönzés:
Lehetőségünk van a kért dokumentumokat más könyvtáraktól is beszerezni, amennyiben az igényelt mű nem található meg intézményünkben

Fénymásolás:
Vállalunk kicsinyítést, nagyítást, saját állományunk dokumentumaiból és hozott, idegen anyagból is. A4-es oldal 12 Ft

Számítógép használat:
6 db számítógép áll látogatóink szolgálatára, melyen használni lehet a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat valamint az internetet is 100,-Ft/óra díj ellenében.

NYITVATARTÁSI IDŐ a Közösségi Házban és Könyvtárban:

Hétfő: 10. 00-17. 00
Kedd: 10. 00-17. 00
Szerda: 10. 00-17. 00
Csütörtök: 10. 00-17. 00
Péntek: 10. 00-17. 00
Szombat: Z Á R V A
Vasárnap: Z Á R V A

Címünk
Etesi Közösségi Ház
3136 Etes,Rákóczi út 90.
Telefon
06 /32/ 446-337

RENDEZVÉNYEINK

A településen többfajta közösségi program is működik. Farsangi mulatság,  Egészségnap, Húsvéti Locsoló Bál, Költészet napi szavaló verseny, Művészeti Kavalkád, Kihívás napja, óvodai ballagás, a „Szüreti mulattság”, polgárőr bál ill. sportbál és az évzáró szilveszteri mulatság.

Évente kerül megrendezésre  a Falunap melynek időpontja minden évben az államalapításunk ünnepe. A programok kialakításakor a szervezők elsősorban a helyi lakosság igényeit, elvárásait veszik figyelembe. A program összefogással valósul meg, a helyi iskola és óvoda dolgozói, az önkormányzat, a védőnő, valamint amatőr körök részvételével. Igyekszünk olyan programstruktúrát kialakítani, amellyel lehetőség szerint minél szélesebb réteget szólítunk meg. Hagyományteremtő céllal született ez a kezdeményezés, folytatását nemcsak az elkövetkezendő falunapok alkalmával tervezzük, hanem év közben is szeretnénk a fiatalokat, családokat ilyen jellegű rendezvényekkel becsalogatni az intézmény falai közé. Szintén minden évben megrendezésre kerül a „Szüreti mulattság”. A jelképes szüret zárását ünnepeljük mulatsággal, felvonulással, nagyon is valóságos bíróval, bírónéval, násznéppel, szőlővel és kisbíróval, akár csak régen. A falu lakosai közül többen népviseletet öltenek, a hagyományoknak megfelelően feldíszített lovas kocsikkal vonulnak végig a falun. A résztvevők száma évente gyarapszik, az önkéntesek vállalják a díszítést, a szervezést és a felvonulást. A rendezvény bállal zárul. Hagyomány december elején, hogy Etes Község Önkormányzata köszönti az idősebbeket. Ennek a kedves gesztusnak a Közösségi Ház és Könyvtár ad otthont. A rendezvény ideje alatt megvendégeljük a résztvevőket, majd ajándékcsomagot vehetnek át, melyet kívánság szerint házhoz is szállítunk.

A nevezetes ünnepek közeledtével egyre több gyermek és szülő tart igényt kézműves foglakozásokra. Ezek keretében, a közösségi ház eszköz és anyag biztosítása mellett, elkészíthetik ajándékaikat és megvalósíthatják dekorációs ötleteiket.

A községben 2007. februárjától heti rendszerességgel működik a „Baba-mama klub”, aminek szintén a Közösségi Ház ad otthont. A résztvevő kismamák és gyermekek korosztályi összetétele változatos. Képviselteti magát a csecsemőtől kezdődően, a kisdeden keresztül, a 3-6 éves korosztály is. A foglalkozások kötetlen beszélgetések keretében zajlanak. Az anyukák megbeszélik egymással, és a védőnővel problémáikat. Tapasztalatcserére is van lehetőség. Eközben a gyermekek számára nyitva áll a játéksarok, ahol mindenki talál kedves és megfelelő játékot. A gyermekek az itt eltöltött idő alatt megismerkednek a közösség formáló hatásával, megtapasztalják a közös játék előnyeit és hátrányait. Megtanulják, hogy kell megosztani a saját tulajdonnak vélt autót, könyvet, építőkockát stb.

A klub keretien belül sor kerül a nevezetes napok (névnap, születésnap, húsvét, mikulás, karácsony) megünneplésére. Ez is alakítja, neveli a gyermekek szokás és értékrendszerét. Az anyukák a foglalkozásokon új információkhoz juthatnak, hiszen a szakember naprakészen tájékoztatja őket az újabb, egészség megőrzéssel kapcsolatos információkról, például kötelező védőoltásokon túl létező oltásokról, stb. A jobb idő beköszöntével a programok áttevődnek a szabadba, ahol a mozgás, a séta kap nagyobb szerepet.

A védőnő részt vesz a szűrővizsgálatok, egészségnevelő előadások szervezésében. Az iskolások számára egészségformáló, életmód-alakító, nevelő hatású előadásokat tart. A múlt évben rendezett egészségnap lebonyolítása, szervezése többek között az ő nevéhez is fűződik. A pedagógusok a rendezvények lebonyolításában partnerek, a gyermekek körében, pedig egyre gyakrabban fogalmazódik meg az igény az ilyen jellegű rendezvényeken való részvételre. Rajtuk keresztül, pedig megnyílik az út a felnőttek felé. A megszerzett ismereteket, információkat magukkal viszik, otthon szüleik, ismerőseik körében átadják azokat. Így tágul az ismeretekkel rendelkezők köre, így formálódik az egészségtudat

Az óvodával és iskolával rendszeres kapcsolatban állunk. Az együttműködési formáink tovább szélesedtek. Az óvoda rendezvényeit pl. farsang, az alsósok és felsősök mulatságát és a tanévnyitót az intézményünkben rendezzük meg minden évben. Mindkét intézménytől segítséget kapunk a gyermekszínházi előadások megszervezéséhez, a gyermeknap és a szüreti felvonulás megrendezéséhez. Nemzeti ünnepeink és egyéb rendezvényeink ma már nem képzelhetőek el az iskolások műsora nélkül!

A Közösségi Ház és Könyvtár hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a helyi civil szervezetekkel.