Álláspályázat

Etes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Etes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

közművelődési munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3136 Etes, Rákóczi út 90.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A település igényeit felmérve, kulturális programok szervezése, lebonyolítása, önkormányzati rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középiskola/gimnázium, Középfokú közművelődési végzettség,
  •       B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Felsőfokú képesítés, könyvtáros szak, Digitális Jólét program menedzser képzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
  •       Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
  •       Szakmai önéletrajz, mely magába foglalja a község kulturális életére vonatkozó programoket, fejlesztési elképzeléseket.
  •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Matúz Gábor nyújt, a 32/446-446 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Etes Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3136 Etes, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2233/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési munkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.