Álláspályázat

Etesi Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Etesi Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3136 Etes, Rákóczi út 94.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodás korú gyermekek nevelése - oktatása az óvodapedagógus munkaköri leírásban és a Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapegadógus,
  •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelem benyújtását igazoló igénylőlap másolata, fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt Dezső nyújt, a 20-469/7684 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Etesi Óvoda címére történő megküldésével (3136 Etes, Rákóczi út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 85/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  •       Személyesen: Lénárt Dezső, Nógrád megye, 3136 Etes, Rákóczi út 94. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 19.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tsci1tsyc3